عاشقانه هاي تك و جملات تامل برانگیز

حذف شد

[ شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 12:24 ] [ فرزانه ]

[ ]

90
 همین که تو میدانی دوستت دارم کافیست

بگذار خفه کند خودش را دنیا.

[ چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 13:32 ] [ فرزانه ]

[ ]

91
بهشت ،

نه مکانی بعد ِ مرگـــ !

زمانی ست به وسعت ِ زندگی...

که تنم محصور ِ

بازوان ِ توست !

[ چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 13:32 ] [ فرزانه ]

[ ]

89
وسعت نبود تو . . .

به اندازۀ تمام دنیای من است

تا آنجا که چشم کار میکند...

جای تو خالیست

[ چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 13:23 ] [ فرزانه ]

[ ]

88

تقصیر تـــو نیست
لعنتی !
تو آدم بودی .!
من
خدایت کردم

[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 17:27 ] [ فرزانه ]

[ ]

87
دیدی که سخــــت نیســـــت
تنها بدون مــــــــــن ؟!
دیدی صبح می شود
شب ها بدون مـــــــــن !
این نبض زندگی بــــــــی وقفه می زند…
فرقی نمی کند
با مــــــن …بدون مــــــن…
دیــــــروز گر چه ســـــــخت
امروزم هم گذشت …!
طوری نمی شود
فردا بدون مــــــن !

[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 17:24 ] [ فرزانه ]

[ ]

86
ادمی که منتظر است

هیچ نشانه خاصی ندارد...

فقط ...

باهرصدابرمیگردد.

[ چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 17:38 ] [ فرزانه ]

[ ]

85
نه تنها ترکت میکنند

وقت رفتن باتمام پررویی دستور هم می دهند

مواظب خودت باش!

[ چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 17:36 ] [ فرزانه ]

[ ]

84
ارامش یعنی هروقت قهرکردی

مطمن باشی که تاوقتی اشتی کنی کسی جاتونمیگیره.

[ چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 17:34 ] [ فرزانه ]

[ ]

83
به یادتم...

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 15:57 ] [ فرزانه ]

[ ]

82
خدااااااااااااااااااااااایا

این قسمت روکجا فرستادی

که هروقت نوبت من میشه

میگن نیست!

[ شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 10:20 ] [ فرزانه ]

[ ]

81
رفتی سفر که عاشقتر شوم

کارم از عاشقی گذشته مجنونتم برگرد...

 

[ شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ ] [ 20:2 ] [ فرزانه ]

[ ]

80
نه طبق مُد دوستت دارم ، نه به حکم سنت !
همه چیز بنا بر فطرت است …
“خوب”ها دوست داشتنی اند خوب من ...

[ چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:38 ] [ فرزانه ]

[ ]

79
کافیست رُخت را برگردانی
استاد بزرگ شطرنج هم که باشم ، مات خواهم شد ...

[ چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:37 ] [ فرزانه ]

[ ]

78
دلم فیلم بلنــــــــد می خواهد …
یک واقعیت عاشقانه …
پر از سکانس های با تو بودن و یک دکمه ی تکرار ...

[ چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:37 ] [ فرزانه ]

[ ]

77
میان مشغله هایم گم شده ام ولی دلم برای هوایت همیشه بیکارست...

[ چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:36 ] [ فرزانه ]

[ ]

75
قطاری سوی خدا میرفت

همه سوار شدند

به بهشت که رسیدند همه پیاده شدند و

فراموش کردند که مقصد خدا بود نه بهشت.

[ شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:52 ] [ فرزانه ]

[ ]

76
قطاری سوی خدا میرفت

همه سوار شدند

به بهشت که رسیدند همه پیاده شدند و

فراموش کردند که مقصد خدا بود نه بهشت.

[ شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:52 ] [ فرزانه ]

[ ]

74
میتوان باهم بود بی هراس از همه ی فاصله ها

میتوان دلخوش کرد به صدای تپش ثانیه ها

ای صمیمی ای خوب!

با شما هست دلم باوجود همه ی فاصله ها...

[ شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 19:46 ] [ فرزانه ]

[ ]

73

صدایت نمیکـــــنم که برگـــــردی

مهــــــم باشم

خودت برمیگردی

[ چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 12:30 ] [ فرزانه ]

[ ]

72

فکر کنم

به بوی عطر تو حساسیت دارم

همین که در ذهنم می پیچد

از چشم

اشک می آید…

[ چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 12:28 ] [ فرزانه ]

[ ]

71

شاید "من" بد کردم

شایدم "تـو" ...

مهم شایدها نیست

مهم اینه که" من" و" تـو" دیگه ما نیستیم

[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 19:9 ] [ فرزانه ]

[ ]

70

خدایا

این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند

فکری کن

اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت

[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 19:6 ] [ فرزانه ]

[ ]

69

لحظه هایی هست که دلم واقعاً برایت تنگ می شود.

من اسم این لحظه ها را “همیشه” گذاشته ام

[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 19:5 ] [ فرزانه ]

[ ]

68

تنهایی و دل تنگی هایتان‌ را پیش‌فروش نکنید

فصل‌اش که برسد به قیمت می‌خرند . . .

[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 19:4 ] [ فرزانه ]

[ ]

67
دلی که گرفت را گچ چاره نکرد

گل گرفتمش.

[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 18:55 ] [ فرزانه ]

[ ]

66
ای زندگی

دست بردار از امتحانم

چیزی نه میدانم

نه میخواهم بدانم.

[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 18:53 ] [ فرزانه ]

[ ]

69
بدون اینکه "مار"ی در کار باشد

مزه ی زهر مار را میچشم وقتی نیستی.

[ پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 11:48 ] [ فرزانه ]

[ ]

68
دستانت را در برابرم مشت میکنی

میپرسی گل یا پوچ؟

در دلم  میگویم:

فقط دستانت

[ پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 11:46 ] [ فرزانه ]

[ ]

67
از وقتی من ترک کردی

کاری ندارم جز راه رفتن

میروم تا فراموشت کنم

راه میروم تا...

میگریزم

دور میشوم

دیگر برنمیگردی

اما من حالا

دونده دو استقامت شده ام.

[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 11:49 ] [ فرزانه ]

[ ]