عاشقانه هاي تك و جملات تامل برانگیز

12
فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش

 زندگی فقیر است

کودک به دنبال آزادی بزرگتر وبزرگتر به دنبال سادگی

کودک است.

پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند

است.

آنان که رفته اند در آرزوی بازگشت و آنان که مانده اند در

رویای رفتن....

خدایا!

کدامین پل در کجای دنیا شکسته است که هیچکس به

 مقصد خود نمی رسد.

[ یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ ] [ 17:58 ] [ فرزانه ]

[ ]

11
قشنگترین دیالوگ اونجاست که پدر ژپتو به پینوکیو میگه:

پینوکیو چوبی بمان!

آدم ها سنگی اند دنیایشان قشنگ نیست همدیگر را زود فراموش می کنند.

 

[ یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ ] [ 17:46 ] [ فرزانه ]

[ ]

10
بعضی روزها ادم بدبخت می شود

بعضی روزها دلت می گیرد

بعضی روزها همه چیز بوی دلتنگی می دهد

بعضی روزها هیچکس دوستت ندارد

بعضی روزها اسمان ابری است اما ت گرمت است

بعضی روزها خیابان ها کثیف تر است

بعضی روزها ادم ها عبوس ترند

امروز از ان روزهاست

حالم اصلا خوب نیست.

[ یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ ] [ 10:37 ] [ فرزانه ]

[ ]

9
خداوندا

در گلویم ابر کوچکی است که خیال بارش ندارد...

میشود مرا بغل کنی؟

[ یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ ] [ 10:30 ] [ فرزانه ]

[ ]

8
برایم در ردیف کسانی هستی که به قول نیما: یادت روشنم میدارد.

[ یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ ] [ 10:28 ] [ فرزانه ]

[ ]

7
آينه ها دچار فراموشي اند

و نام تو

ورد زبان كوچه ي خاموشي

امشب

تكليف پنجره

بي چشمان باز تو روشن نيست!

 

شعر بي دروغ

ما كه اين همه براي عشق

آه وناله ي دروغ مي كنيم

راستي چرا

در رثاي بي شمار عاشقان

                                      -كه بي دريغ-

 خون خويش را نثار عشق مي كنند از نثار يك دريغ  هم

                                                     دريغ مي كنيم؟

[ جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 9:31 ] [ فرزانه ]

[ ]

6
از تمام رمز و رازهاي عشق

جز همين سه حرف

جز همين سه حرف ساده ي ميان تهي

چيز ديگري سرم نمي شود

من سرم نمي شود

ولي...

راستي

           دلم

                  كه مي شود.

[ جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 9:23 ] [ فرزانه ]

[ ]

5
اول رخ به ما نبایست نمود*تا آتش ما جای دگر گردد دود

اکنون که نمودی و ربودی دل ما*ناچار تو را دلبر ما باید بود

[ دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 18:51 ] [ فرزانه ]

[ ]

4
تو را مرور میکنم تا خاموشیم نشانه ی فراموشیم  نباشد

[ یکشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 21:12 ] [ فرزانه ]

[ ]

3
 

من تمنا کردم


که تو با من باشی


تو به من گفتی


هرگز هرگز


پاسخی سخت و درشت


و مرا غصه این هرگز کشت


[ پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 4:52 ] [ فرزانه ]

[ ]